Concursuri

Regulamentul concursului “Bine de la albine”

1 – 15 mai 2020

1. Organizator

Concursul “Bine de la albine” denumit in continuare CONCURSUL, este organizat si administarat de către MELIDAVA SRL. CONCURSUL se desfasoara conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul si perioada de desfăşurare a CONCURSULUI

CONCURSUL se desfăşoară pe pagina de Facebook Melidava.ro din Romania - https://www.facebook.com/melidava.ro/, în perioada 1 – 15 mai 2020.

3. Mecanismul CONCURSULUI

In perioada 1 – 15 mai 2020 are loc inscrierea in concurs, iar in data de 16 mai 2020 are loc extragerea celor 3 castigatori. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat prin sistemul aleator pus la dispozitie de aplicatia “Contests for Facebook”, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Acestia vor fi anuntati in data de 16 mai 2020 pe pagina de Facebook si vor fi contactati personal prin email. Rezultatele concursului vor fi afisate si pe site-ul nostru, www.melidava.ro, la sectiunea “Concursuri”.

4. Înscrierea în concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului.

Pentru inscrierea in concurs este necesara completarea formularului care se deschide atunci cand dati click pe imaginea concursului. Toate campurile sunt obligatorii.

5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani rezidenta in Romania. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Melidava SRL şi rudele de gradul I ai acestora.

6. Premii acordate in concurs și valoarea acestora

Locul 1: o cutie cu păstură de 500 grame și o cutie cu polen poliflor crud de 500 grame, în valoare totală de 200 lei

Locul 2: o cutie cu polen poliflor crud de 500 grame, un flacon cu propolis mielat – tinctură de propolis cu miere 100 ml, un flacon cu lăptișor de matcă conventional de 50 grame, în valoare totală de 160 lei

Locul 3: un flacon cu păstură de 120 grame și un flacon cu laptișor de matcă natural (standard bio în Germania), în valoare totală de 130 lei

Valoarea totala a premiilor: 490 lei

Transpotul asigurat prin curier TNT, gratuit.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 14 zile de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protectia datelor personale (GDPR)

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

    1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, varsta, orasul de resedinta si adresa de e-mail in scopul participarii la Concurs. Participantul isi da acordul ca adresa de e-mail va fi folosita in comunicari ulterioare de marketing de tip newsletter, de la care participantii la concurs se vor putea dezabona oricand doresc, printr-o metoda simpla.

    2. Participantii sunt de accord ca, in cazul in care vor iesi castigatori, numele lor sa fie publicat pe pagina de Facebook cat si pe site-ul Melidava.

    3. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze Organizatorului: nume, prenume, numar de telefon, adresa la care doresc sa le fie livrate premiile, în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

7.4 Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

8. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.melidava.ro la secţiunea “Concurs”. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

10. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, ne puteti scrie pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/melidava.ro/sau la e-mail contact@melidava.ro.