În anul 2013, participând la Congresul Apimondia de la Kiev, ne-a atras atenția o prezentare despre cum activitățile apicole au îmbunătățit starea generală a unui grup de persoane cu dizabilități mintale. Ulterior am primit dreptul de a publica materilalul aferent, pe care îl publicăm acum și pe site, pentru a fi de folos și altora.

Redăm în continuare textul:

Apicultura ca terapie pentru persoanele cu dizabilitati mintale

Stimate domnule preşedinte şi membri ai comisiei, vă mulţumesc că mi-aţi permis să vă prezint atât această idee, cât şi activitatea desfăşurată de către apicultorii din Bela Krajina, Slovenia, în ultimul an şi jumătate. În acest an, apicultorii din Slovenia, Asociaţia Apicultorilor din Slovenia sărbătoresc 140 de ani de activitate de succes şi comemorează 240 de la aniversarea profesorului cu renume mondial în apicultură, Anton Janša. Raportul meu şi această idee reprezintă doar o piesă din mozaicul activităţilor desfăşurate de către apicultorii sloveni în ultimii 140 de ani.

Ideea de a introduce apicultura ca terapie pentru rezidenţii centrului de asistenţă socială Črnomelj mi-a venit în urma activităţii mele ca voluntar implicat în activităţi caritabile timp de mai mulţi ani, precum şi datorită colaborării îndeaproape cu elevii şi profesorii de la Şcoala Primară Milka Šobar-Nataša din Črnomelj, unde rezidenţii centrului şi-au finalizat studiile. Fiind în contact cu elevii, observând progresul obţinut de ei în dezvoltarea abilităţilor manuale datorită implicării lor în activităţi din domeniul artelor plastice şi sportive, ... toate acestea mi-au inspirat dorinţa să fac ceva mai mult pentru acele persoane.

În Slovenia copiii cu nevoi speciale sunt îndrumaţi să ia parte la diferite programe educaţionale de către Comisia pentru plasarea copiilor cu nevoi speciale pe baza unui diagnostic şi opinii ale experţilor (medic pediatru, medic psiholog, defectolog, asistent social, medic psihiatru). Persoanele cu dizabilităţi moderate sunt, de obicei, educate conform programelor speciale de educare şi formare. Cele mai multe persoane adulte cu dizabilităţi mintale din Slovenia sunt internate într-un centru de asistenţă socială după terminarea studiilor. Centrul de asistenţă socială din Črnomelj (denumit în cele ce urmează SWC) este un centru public de asistenţă socială care oferă servicii de îndrumare şi ocupare în condiţii speciale, cât şi ajutor de zi pentru persoane cu dizabilităţi mintale şi fizice. În 2012 în centru se aflau 47 de rezidenţi din Bela Krajina, adică din localităţile Črnomelj, Metlika şi Semič.

În calitate de apicultor şi membru în Comitetul de Conducere al Asociaţiei de Apicultură din Slovenia, am decis, din acest motiv, să prezint ideea de mai sus conducerii Asociaţiei Apicultorilor din Bela Krajina, cât şi conducerii SWC Črnomelj, care au acceptat-o cu asentiment unanim. Apicultura slovenă diferă foarte mult de alte forme de apicultură din întreaga lume. În Slovenia, apicultura reprezintă atât modul de viaţă al apicultorilor, cât şi al persoanelor ce îi înconjoară. Când un apicultor sloven intră în stupină şi în stupul său, el pătrunde într-o altă lume. El devine parte a naturii, trăieşte şi respiră împreună cu ea şi este recunoscător pentru darurile pe care le primeşte de la aceasta.

În martie 2012 am început să reunim persoane care ar fi potrivite pentru a experimenta lumea apiculturii. La alegerea posibililor membri ai clubului, am avut în vedere:

-      opiniile părinţilor,

-      nivelul de dizabilitate mintală şi fizică,

-      interesul în procesul de dobândire de cunoştinţe despre apicultură,

-      capacitatea de înţelegere (ce sunt albinele, care este rolul lor în natură),

-      starea lor de sănătate (alergii la venin de albine şi la produse apicole - propolis, polen),

-      capacităţile lor motorii pentru a putea lua parte la îngrijirea şi hrănirea albinelor sau la extragerea de miere …

Ei se reunesc o dată pe săptămână de comun acord cu conducerea SWC. La organizarea clubului am avut în vedere dacă nivelul profesional al unui rezident este intensificat sau diminuat, precum şi faptul cât de importantă şi solicitantă este munca apicultorului în timpul unui sezon apicol

În urma înfiinţării de către membrii Societăţii Apicultorilor Črnomelj a unui stup cu patru cutii, care a fost finanţat de cele trei localităţi (Črnomelj, Metlika, Semič) şi în urma procurării instrumentelor de bază, a celor de protecţie, a extractorilor şi a recipientelor, a început instruirea practică în cadrul clubului apicultorilor dinSWCČrnomelj.

Stupul a fost deschis oficial la 26 aprilie 2012.

La începutul proiectului rezidenţii au vizitat un apicultor, au stat de vorbă cu el şi au intrat într-un stup.

„Parcursul educaţional apicultură-pomicultură” organizat de către Asociaţia Apicultorilor Bela Krajina în satul Žuniči de lângă râul Kolpa a reunit o asistenţă lărgită şi animată. În cadrul acestui parcurs educaţional, rezidenţiiSWCs-au familiarizat cu viaţa albinelor şi cu importanţa acestora pentru natură, cât şi pentru oameni.

Apoi ei au început să efectueze câteva sarcini de bază, cum ar fi confecţionarea de piepteni şi recunoaşterea uneltelor de bază (ciocan, cuie, cleşti, suporţi, cabluri, controlere). Din cauza lipsei de abilităţi manuale şi a capacităţii de a îndeplini sarcinile, precum şi a utilizării uneltelor şi instrumentelor, a fost necesară repetarea cu răbdare a procedurilor individuale. 

Este extrem de interesant: Adulţii cu handicap mintal moderat sunt capabili să îndeplinească o anumită sarcină mai bine decât alţi oameni obişnuiţi, deşi acestea pot fi abilităţi manuale pe care le-au practicat pentru o lungă perioadă de timp.

Satisfacţia rezidenţilor a crescut zilnic în urma îndeplinirii cu succes a sarcinilor. Abia aşteptau să lucreze în stup, pentru a căuta un roi şi pentru a extrage miere.

Îmbinarea activităților clubului apicultorilor cu alte activități

Apicultura a fost legată de alte activităţi de recreere din cadrul SWC, ca de exemplu: „crearea de obiecte decorative”, „clubul de horticultură” şi „clubul de gospodărie-apicultură”.

Apicultura a fost cea care a reunit membrii diferitelor cluburi într-o nouă manieră: dinamică, ecologică şi artistică. 

La început, crearea de obiecte decorative a fost îndreptată spre lumea albinelor, deoarece rezidenţii SWCau folosit în principal motive din viaţa albinelor şi patrimoniul nostru cultural în procesul de elaborare - au colorat faţadele stupilor. Ei au trebuit să îşi aplice cunoştinţele teoretice pentru a picta faţadele stupilor. S-a dovedit că în acest fel cunoştinţele lor despre albine au fost chiar îmbunătăţite. Cele mai frumoase faţade de stupi au fost folosite drept cadouri pentru partenerii de afaceri ai Societăţii Apicultorilor Črnomelj, Societăţii Apicultorilor Bela Krajina şi aiSWC.

Membrii clubului de horticultură şi ai clubului de apicultură au plantat împreună plante melifere cu scopul de a oferi albinelor hrană mai aproape de stup.

Imediat în urma primei extrageri de miere şi de umplere a primelor pahare, rezidenţii - membri ai clubului de gospodărie-apicultură au folosit primele cantităţi de miere pentru a produce prăjituri şi băuturi calde care ajută în caz de răceală, precum şi s-au familiarizat cu importanţa produselor apicole pentru sănătate.

La început, apicultura a fost gândită ca o activitate de recreere suplimentară sau ca un club în cadrul SWC. În cele din urmă, s-a dovedit că apicultura nu înseamnă doar umplerea timpului liber pentru rezidenţi, ci şi o nouă formă de activitate şi un mod de a-şi ţine companie reciproc. După mai mult de un şi jumătate de implementare a activităţilor de apicultură-apiterapie, putem afirma că un club de apicultură reprezintă o satisfacţie pentru rezidenţii SWC, le îmbogăţeşte viaţa şi le permite să se familiarizeze cu independenţa. Noile cunoştinţe dobândite despre apicultură le dă posibilitatea să se simtă că fac parte din comunitate (se simt egali cu apicultorii din societăţile apicole) şi, de asemenea, le facilitează socializarea cu alte persoane.

Am remarcat, de asemenea, că noile cunoştinţe dobândite în acest domeniu îi încurajează să caute informaţii despre apicultură în mod independent, chiar şi atunci când nu au loc activităţi în cadrul clubului de apicultură (caută în ziare articole despre albine, sunt atenţi la programele TV privind acest subiect, răsfoiesc pagini web …). În baza propunerii lor, motivul „albină” este folosit frecvent şi este legat de alte activităţi (arte frumoase, broderie, tipărire…). Pentru a rezuma, rezidenţiiSWCcare sunt membri ai clubului de apicultură şi-au întărit încrederea în propria persoană şi le-a crescut stima de sine, fapt ce a contribuit la îmbunătăţirea poziţiei lor într-un mediu familiar.  

Aflarea de lucruri noi despre albine şi importanţa acestora, cât şi lucrul cu ele, cunoscute sub denumirea de apiterapie, reprezintă un foarte bun exemplu de sprijinire a acestui grup de persoane vulnerabile şi marginalizate.

În final, trebuie menţionat că acest lucru nu reprezintă singurul exemplu de bună practică de apicultură realizat de apicultorii sloveni, deoarece un alt proiect curent, ca metodă de formare, se desfăşoară de asemenea înSWCDraga. Şi-a început activitatea în urma primirii unui sprijin internaţional, ulterior momentului înfiinţării clubului de apicultură în cadrulSWC.

În viitor vom fi în măsură să oferim detalii cu privire la succesul de care se bucură aceste proiecte în Slovenia. De asemenea, am putea să le îmbunătăţim prin ajutorul, consultanţa şi experienţa dvs. sau am putea să vă oferim noi sfaturi dacă decideţi să urmaţi ideile noastre sau chiar să ne vizitaţi.

Nu suntem capabili să facem lucru mari, ci lucruri mici, dar cu multă dragoste.

Am publicat acest material atât de târziu pentru că am așteptat ca metoda să fie validată de timp. Cu adevărat apicultura și apiterapia pot reprezenta soluții de mare utilitate pentru persoanele cu dizabilități mintale.